This is the current list of all free agents. Click the checkbox next to the player you would like to claim, then click submit at the bottom of the page to make a claim.


QBs - RBs - WRs/TEs - OLs -DLs - LBs - DBs - Ks - Ps

Claim? Position Player Age RS   RP   MS   HP  PS   PC   PA   AB Time remaining on claim Claimed by
QB Quincy Polk 28 25   69   13   13   38   31   50   31 N/A N/A
QB Jason Alexander 30 25   69   19   13   38   31   50   31 N/A N/A
QB Shad Gramatica 26 25   69   19   13   44   31   50   38 N/A N/A
QB Daniel Gresham 25 25   69   13   13   31   31   50   38 N/A N/A
QB Donte Walton 25 25   69   13   13   38   31   50   25 N/A N/A
QB Robert Mitchell 28 25   69   13   13   38   31   50   31 N/A N/A
QB Joe Hobear 25 25   69   13   13   38   31   50   44 N/A N/A
QB Dave Shaw 33 25   69   6   13   25   31   38   25 N/A N/A
QB Siupeli Perry 28 25   69   19   13   38   31   50   38 N/A N/A
QB Kevin Armour 29 25   69   19   13   38   31   50   31 N/A N/A
QB Kid Pro 26 25   69   13   13   31   31   50   31 N/A N/A
QB Erik Robertson 33 25   69   6   13   25   31   44   31 N/A N/A
QB H.B. Gonzalez 31 25   69   6   13   38   31   50   31 N/A N/A
QB Qb Min N/A 25   69   6   13   25   25   50   25 N/A N/A
QB Stanley Edwards 34 25   69   6   13   25   25   25   25 N/A N/A
QB Jack Berti 32 25   69   6   13   25   25   38   25 N/A N/A
QB Kyle McLaughlin 33 25   69   6   13   25   25   38   25 N/A N/A
QB Levi Sears 32 25   69   6   13   25   25   31   25 N/A N/A
QB Brian Dyer 31 25   69   13   13   25   25   44   25 N/A N/A
QB Jeff Cook 29 25   69   13   13   31   25   44   31 N/A N/A
QB Edgerrin Bly 30 25   69   13   13   25   25   44   25 N/A N/A
QB Fernando Wedderburn 28 25   69   13   13   25   25   44   25 N/A N/A
QB Jeff Smith 30 25   69   6   13   25   25   38   25 N/A N/A
QB Donnie Reed 33 25   69   6   13   25   25   25   25 N/A N/A
QB Matt McMahon 26 25   69   19   13   31   25   50   38 N/A N/A
QB Corey Berry 24 25   69   13   13   38   25   50   25 N/A N/A
QB Mike Arenas 26 25   69   13   13   44   25   50   38 N/A N/A
QB Az-Zahir Ward 25 25   69   6   13   44   25   50   44 N/A N/A
QB Nate Campbell 28 25   69   13   13   25   25   44   25 N/A N/A
QB Braylon Williams 27 25   69   13   13   31   25   50   44 N/A N/A
QB Darryl Pope 29 25   69   13   13   31   25   44   25 N/A N/A
QB Scotty Van Pelt 26 25   69   13   13   31   25   50   31 N/A N/A
QB Sammy McKinney 24 25   69   13   13   25   25   50   31 N/A N/A
QB Ahmad Bushrod 32 25   69   13   13   31   25   44   25 N/A N/A
QB Marcus Fuamatu-Maafala 24 25   69   19   13   25   25   50   25 N/A N/A
QB Bhawoh Huff 27 25   69   13   13   25   19   50   25 N/A N/A
QB Chester McMichael 26 25   69   13   13   31   19   50   19 N/A N/A
QB Tyrone Pounds 33 25   69   6   13   25   19   25   19 N/A N/A
QB Al Cody 26 25   69   13   13   25   13   50   31 N/A N/A
QB Big Fat Paulie Busto 27 25   69   6   13   6   6   50   6 N/A N/A

 
 
  • DAL. 21@
      DET. 14